اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی به متظور تقویت حکومتداری محلی، عرضه بهتر خدمات و اصل شهروند-محور به تاریخ ۸ سنبله سال ۱۳۸۶ طی فرمان مقام عال ریاست جمهوری ایجاد گردیده است. این اداره مسؤلیت حمایت، مدیریت و هماهنگی ادارات محلی چون دفاتر والیان، دفاتر ولسوالان، شوراهای ولایتی، و شاروالیها(به استثنای شاروالی کابل) را به عهده دارد.
برای معلومات بیشتر...

زون ها

بزرگترین واحد محلی کشور یک زون می باشد. زو نها تقریبا به شش حوزة اکولوژیکی و پنچ حوزة دریایی در افغانستان اطلاق میگردند. با وجودی که زون ها یک واحد سیاسی جداگانه نمی باشند، ولی افغانستان میتواند دارای ۷ زون باشد،.
برای معلومات بیشتر...

ولایات

اداره ولایت؛ یکی از واحدهای ادارة محلی است که تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادى و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.
برای معلومات بیشتر...

ولسوالیها

اداره ولسوالی در حال حاضر پایین ترین سطح ادارة رسمی محلی شناخته شده در افغانستان می باشد که ولسوال بلندترین مقام دولتی در سطح ولسوالی به حساب می آید. ولسوال نه تنها نمایندة قوة اجرائیه در سطح ولسوالی بوده، بلکه نماینده اول دولت در سطح ولسوالی نیز می باشد.
برای معلومات بیشتر...

شاروالی ها

شاروالی ها به عنوان نهاد اجرایی حکومت محلی در چارچوب قوانین ملی تشکیل می شود و مسئول ارائه خدمات عمومی در محدوده تعریف شده می باشد. در قوانین کشور ما «شاروالی» شخصیت حکمی عامه است که به خاطر تامین نیازمندی های عمومی ساکنان شهر از طریق ایفای وظایف محوله مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی فعالیت می نماید.
برای معلومات بیشتر...

شوراهای محلی

شورای محلی در میان سایر سطوح مدیریت دولتی در یک جامعه سیاسی دموکراتیک، از موقعیت منحصر بفردی برخوردار است و باور عمومی بر این است که شورا شکل خالص، ناب و کامل دموکراسی می باشد؛ چراکه به علت تفاوت بخشها و گروه های جمعیتی یک کشور، به افراد محل نزدیک است و با خواسته ها و تمایلات مردم سازگاری بیشتری دارد.
برای معلومات بیشتر...

سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی

ادارة مستقل ارگانهای محلی همواره تلاش نموده است تا حکومتداری خوب را با استفاده از تکنالوژی معلوماتی و سیستم های الیکترونیکی تامین نماید. شریک سازی معلومات با شهروندان، مقامات، جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیدخل از طریق انترنت جهت شفافیت، حسابدهی و سرعت عمل بیشتر از جمله اهداف اساسی در این بخش می باشد. در جریان سال مالی 1396، این اداره به همکاری برنامه حمایوی (لوگو) طرح ایجاد سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی را ترتیب و آغاز به تطبیق آن نموده است.

سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی

شماره تماس: 0093202214467 | ایمیل آدرس: mande.idlg@gmail.com